Share the Music!

Systém súťaže

Kvalifikácia sa skladá z 3 hracích dní. V každom dni odohrá 5 kapiel. Z každej skupiny postupujú 2 kapely s najvyšším počtom hlasov. Pri nerozhodnosti hlasov medzi 2 a 3 miestom, si vyhradzuje organizátor právo na jeden hlas a tak rozhodne o postupujúcom. Hrací čas : 35 minút.

Vyraďovanie sa skladá z 2 hracích dní. V každom dni odohrá 5 kapiel. Z každej skupiny postupujú 2 kapely s najvyšším počtom hlasov. Pri nerozhodnosti hlasov medzi 2 a 3 miestom, si vyhradzuje organizátor právo na jeden hlas a tak rozhodne o postupujúcom. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo na udelenie tzv. divokej karty, ktorú udelí jednej z nepostupujúcich kapiel z vyraďovacích kôl. Hrací čas : 35 minút.

Finále je jeden hrací deň. Odohrá 5 kapiel a víťaz môže byť len jeden. Hrací čas : 35 minút.

Po finálovom koncerte vystúpi špeciálny hosť.

Na pódiu bude k dispozícii stála základná aparatúra určená pre všetky kapely, kvôli plynulému priebehu a kapely si svoj určený čas využijú viac na hranie ako na prestavbu pódia. Samozrejme ak budú mať kapely špeciálne požiadavky, alebo sú zvyknuté na svoj aparát, môžu si ho priniesť a zapojiť. Hrací čas sa ale nemení.  

HLASOVANIE

Hlasovanie sa uskutoční priamo na mieste koncertu v daný hrací deň formou hlasovacieho lístka vhodeného do urny. Hlasovací lístok je neprenosný.  Hlasujú ľudia , ktorí sú fyzicky priamo na mieste koncertu. Každý návštevník, po zaplatení vstupného, dostane hlasovací lístok a vhodí do urny s favorizovanou kapelou. Po poslednej kapele sa lístky spočítajú a priamo na mieste budú vyhlásení víťazi. Z dôvodu objektivity bude na koncerte prítomný aj jeden hudobne znalý porotca, ktorý má v každom hracom dni k dispozícii 15 hlasov, ktoré môže prerozdeliť medzi kapely.