Share the Music!

POZOR, PRVÁ VEĽKÁ ZMENA!

K hlasovaniu ľudí sa pridáva jeden hlavný porotca, ktorý bude mať v každom kole k dispozícii 15 hlasov, ktoré môže prerozdeliť medzi kapely , čo môže výrazne pomôcť k vytúženému víťazstvu! Porotca sa po vyhlásení výsledkov prihlási o slovo a s odôvodnením rozdelí svoje hlasy. Meno porotcu zatial nechám v utajení, ale môžem prezradiť, že je to človek z „fachu“ a pozor, má veľmi náročné ucho!