Share the Music!

Podmienky

Podmienky :

Kapela bude riadne prihlásená, keď uhradí vstupný poplatok 30 euro na číslo účtu, ktoré vám bude zaslané na e-mail po vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára. V cene je zahrnuté občerstvenie (pitný režim) pre kapely, zvuková a svetelná technika, zvukár, pódiová technika, bezpečnostná služba pre kapely.

Minimálny počet prihlásených kapiel je 5 a maximálny 10.
V prípade, že sa neprihlási minimálne 5 kapiel, súťaž bude zrušená.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu počtu kapiel a herného systému.
Všetky údaje z prihlášky môžu byť použité na promo materiály o kapelách koncertoch a môžu byť poskytnuté pre médiá a moderátorov súťaže.
Po správnom vyplnení a odoslaní prihlášky bude kapela zaradená do žrebovania do kvalifikačných skupín.

Herný systém :

Variant A : v prípade, že bude 5-6 kapiel, uskutoční sa iba 1 hracie kolo – 4.5.2018 (piatok) a do finále, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2018 (piatok) postúpia 4 kapely.

Variant B : v prípade, že bude 7-10 kapiel, uskutočnia sa 2 hracie kola – 4.5.2018 a 11.5.2018 a do finale 25.5.2018 postúpia 3 kapely z každého kola.

Hrací čas pre všetky kolá bude 35 minút / kapela.

Na pódiu bude k dispozícii stála základná zostava bicích, ostatné nástroje a aparáty si kapela prinesie vlastné.

HLASOVANIE

Hlasovanie sa uskutoční priamo na mieste koncertu v daný hrací deň formou hlasovacieho lístka vhodeného do urny. Hlasovací lístok je neprenosný.  Hlasujú ľudia , ktorí sú fyzicky priamo na mieste koncertu. Každý návštevník, po zaplatení vstupného, dostane hlasovací lístok a vhodí do urny s favorizovanou kapelou. Po poslednej kapele sa lístky spočítajú a priamo na mieste budú vyhlásení víťazi. Z dôvodu objektivity bude na koncerte prítomný aj hudobne znalý porotca, ktorý má v každom hracom dni k dispozícii 10 hlasov, ktoré môže prerozdeliť medzi kapely.

Po finálovom koncerte vystúpi špeciálny hosť – FIDLICANTI – minuloroční víťazi

 

Hlavný porotca :

Pavel Sindler
hudobný skladateľ
režisér, producent
PS RECORDS
www.pavelsindler.sk